ผู้ใช้บริการของ JTT

จุดมุ่งหมายของบริการทางเว็บไซต์นั้น คือ เพิ่มมูลค่าของธุระกิจของลูกค้าที่ใช้บริการเรา