แพลตฟอร์มออนไลน์

แพลตฟอร์ม (Platform) นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสำคัญอย่างยิ่งในสหัสวรรษใหม่
แพลตฟอร์ม นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและกลยุทธ์ที่สำคัญอย่างยิ่งในสหัสวรรษใหม่มีผลกระทบอย่างมากต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม ICT และอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งธุรกิจแพลตฟอร์มต่างๆ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมและทำให้นวัตกรรมกลายเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในเพราะนวัตกรรมที่สม่ำเสมอเป็นสิ่งจำเป็นในยุคที่การพัฒนาไร้ขีดจำกัดนี้

อนาคตของแพลตฟอร์ม (Future of platform)
แพลตฟอร์มต่างๆ ช่วยขับเคลื่อนองค์กรหรือบริษัทต่างๆได้ นับเป็นทรัพยากรที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลก อย่างไรก็ตามการพัฒนาอาจจะยากขึ้นเรื่อยๆในการช่วยสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ

บริษัทมหาชนที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลก และธุรกิจแรกมูลค่าล้านล้านดอลลาร์ถูกสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มดิจิทัลที่รวบรวมผู้มีบทบาทในตลาด และเติบโตผ่าน เครือข่าย บริษัทที่ติดอันดับสูงสุดตามมูลค่าตลาด ได้แก่ Apple, Microsoft, Alphabet (บริษัทแม่ของ Google) และ Amazon Facebook, Alibaba และ Tencent โดย ณ เดือนมกราคม 2020 บริษัททั้งเจ็ดนี้มีมูลค่าตลาดรวมมากกว่า 6.3 ล้านล้านดอลลาร์ และทั้งหมดเป็นธุรกิจแพลตฟอร์ม

แพลตฟอร์มยังเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่ผู้ประกอบการ และนักลงทุนในกิจการส่วนตัว ในอเมริกาพบว่ามีรายชื่อมากกว่า 200 รายในปี 2560 (สตาร์ทอัพที่มีมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ขึ้นไป) สามารถประเมินว่า 60% ถึง 70% เป็นธุรกิจแพลตฟอร์ม ในเวลานั้น บริษัทเหล่านี้รวมถึง Ant Financial (บริษัทในเครือของ Alibaba), Uber, Didi Chuxing, Xiaomi และ Airbnb

การแข่งขันและความซับซ้อนของธุรกิจแพลตฟอร์ม
ธุรกิจแพลตฟอร์มได้นำไปสู่การเติบโตอย่างมากของบริษัทที่มีอยู่แล้วและ
บริษัทที่กำลังเกิดใหม่จำนวนมากและการครอบครองตลาดของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย จากการพัฒนาของเครือข่าย โดยเฉพาะธุรกิจแพลตฟอร์มมีการแพร่กระจายอย่างมากในการเป็นผู้นำ ตั้งแต่ IBM เปิดตัวคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ในปี 1980 การใช้งานแพลตฟอร์มได้ขยายจากบุคคล และบริษัทต่างๆ ไปจนถึงอุตสาหกรรมทั้งหมด
ในอุตสาหกรรม ICT ผู้นำแพลตฟอร์มกำลังควบคุมส่วนสำคัญๆ รวมถึงแบบเปิดตลาด ระบบปฏิบัติการ โซเชียลเน็ตเวิร์ก และระบบธุรกรรม นอกจากนี้ แพลตฟอร์มไม่ได้มีบทบาทเฉพาะในอุตสาหกรรม ICT เท่านั้น แต่ยังมีบทบาทในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น สื่อ การเงิน และการจัดจำหน่าย กลยุทธ์สำหรับการใช้แพลตฟอร์มเพื่อเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม เพื่อสร้างมูลค่าและกลายเป็นส่วนสำคัญของโครงสร้างของอุตสาหกรรม
ธุรกิจแพลตฟอร์มเปลี่ยนพลวัตของตลาด เมื่อ Google และ Facebook เปิดตัวครั้งแรก ไม่มีใครคาดคิดว่าพวกเขาจะกลายเป็นยักษ์ใหญ่ด้านแพลตฟอร์มอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ แพลตฟอร์มต่างๆ ประสบกับการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่อย่างต่อเนื่องในโลกที่มีการแข่งขันสูงนี้ นอกจากนี้ แพลตฟอร์มต่างๆ ได้เปลี่ยนแปลงกฎของการแข่งขัน และผู้เล่นที่มีอยู่ก็ถูกแทนที่โดยผู้เล่นหน้าใหม่อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ความเข้าใจที่ถูกต้องมากขึ้นเกี่ยวกับธุรกิจแพลตฟอร์มจึงเป็นกลยุทธ์หลักสำหรับบริษัทที่ต้องการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและต่อเนื่อง
ในธุรกิจสมัยใหม่ บริษัทต่างๆ เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น โครงสร้างตลาดที่มีการแข่งขันสูง ปัญหาทางเทคโนโลยี ความได้เปรียบในการแข่งขัน และนโยบายสาธารณะ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้บ่อยครั้ง ต้องการให้บริษัทต่าง ๆ ปรับรูปแบบธุรกิจของตนอย่างมากเพื่อเอาชนะสิ่งเหล่านี้

แพลตฟอร์ม กลยุทธ์หลักในการครองตลาด
ทุกวันนี้ เป็นเรื่องยากที่จะพูดถึงนวัตกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยไม่พูดถึงแพลตฟอร์ม ซึ่งกลายเป็นกลยุทธ์หลักในการครองตลาด ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับธุรกิจแพลตฟอร์มเป็นปัจจัยสำคัญในการเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่ประสบความสำเร็จ ดังนั้นการอภิปรายเกี่ยวกับกลยุทธ์แพลตฟอร์มจึงจำเป็นต้องได้รับการกระตุ้นและให้ความสำคัญ
ธุรกิจแพลตฟอร์ม (ระยะเริ่มต้น ระยะเติบโต ระยะขยาย และระยะเติบโต) มีองค์ประกอบหลักและกลยุทธ์ที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละระยะ สิ่งเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นกรอบแนวคิดในการสร้างโมเดลธุรกิจแพลตฟอร์ม